Wij zijn de 1%

Ostrogoto [nl]

Wij zijn de 1%

We hebben jullie gezien. We hebben jullie gehoord. Tegenwoordig zijn jullie overal. We weten wie jullie zijn. Die 99% die protesteert tegen de excessen van het kapitalisme en de misbruiken van de Staat. Jullie zijn die 99% die electorale hervormingen, sociale alternatieven, economische subsidies en politieke maatregelen eist. Jullie zijn de 99% die bang zijn jullie toekomst te verliezen, niet langer in staat te zijn om te leven zoals jullie tot nu toe gedaan hebben: een baan, een salaris, een hypotheek, een pensioen. Overleven, op z'n minst. En op z'n best een carrière.

Tien dolksteken voor de politiek

Ostrogoto [nl]

Tien dolksteken voor de politiek

De politiek is de kunst van het verdelen. Daar waar het leven zijn volheid heeft verloren, waar het denken en het handelen van individuen werd uit elkaar gehaald, gecatalogiseerd en opgesloten in gescheiden ruimtes, daar begint de politiek.

Zonder voorga

Ostrogoto [nl]

Zonder voorga

Zonder voorga. Dat is de karaktertrek van het tijdperk dat we vol verbazing, angst, afgrijzen en hoop aan het leven zijn. Zeker, de geschiedenis kende ook in het verleden al oorlogen, opstanden of ineenstuikende economieën. Maar na het gebeurde en met de nodige veilige afstand, leek het ons altijd makkelijk om de aanwezige delen, hun redenen en de invloed van de verschillende acties van de protagonisten op de ontketening van de gebeurtenissen te identificeren.

De Utopie

Ostrogoto [nl]

De Utopie

Ik wil al een tijd lang schrijven over bepaalde onderwerpen, en na het lezen van enkele teksten meen ik begrepen te hebben dat hetgeen waarover ik wil schrijven een gevoel is dat ook bij andere kompanen aanwezig is.

De opstand en z'n dubbelganger

Ostrogoto [nl]

De opstand en z'n dubbelganger

Om het echte romanticisme van het valse te onderscheiden, merkte Victor Hugo op hoe iedere authentieke gedachte bespioneerd wordt door een onrustwekkende dubbelganger, die altijd op de loer ligt, altijd klaarstaat om zichzelf voor te doen als het origineel. Als personage met een verbazingwekkende plasticiteit dat met gelijkenissen speelt om zo wat applaus op het toneel te verkrijgen, bezit deze dubbelganger het bijzondere vermogen om zwavel in wijwater te veranderen en zelfs het meest onwillige publiek het te laten aanvaarden.

Bericht aan de reizigers

Ostrogoto [nl]

Bericht aan de reizigers

We zijn allemaal reizigers. We trekken doorheen dit bestaan op aarde wetende dat we er slechts en passant zijn. Te meer nog daar we het stuur dat de reis van ons leven leidt niet zelf in handen hebben, we er de snelheid, noch de duur, noch de bestemming van bepalen. We leven deze ervaring, de enige die tot onze beschikking staat en we stellen er ons in het beste geval mee tevreden om door het raam naar buiten te staren. Als reizigers. Wetende dat niets eeuwig duurt, dat we vroeg of laat aan het eindpunt van de lijn komen en dat er moet uitgestapt worden. 

Van Sidi Bouzid tot Bab-el-Oued

Ostrogoto [nl]

Van Sidi Bouzid tot Bab-el-Oued

Tegen de Staat, het geld en de macht

Sinds het begin van dit jaar wint de ellende aan terrein in de Magreb. De voedselprijzen schieten de hoogte in. Er is alsmaar minder werk, waardoor het reeds armzalige spectrum aan manieren om te overleven nog meer gereduceerd wordt. Het magische woord ‘crisis’ wordt weer bovengehaald om ons te doen geloven dat ellende en revolte nieuwe fenomenen zijn die alleen door crises teweeggebracht worden, terwijl ze even oud zijn als het geld en de autoriteit. In Tunesië waren enkele vonken genoeg om het vuur aan de lont te leggen in een reeds erg explosieve situatie… tot in Algerije.

De flikken worden aangevallen; administratieve gebouwen, scholen, douaneposten, opslagplaatsen voor koopwaar, commissariaten, autodealers, banken en winkels komen in het vizier van de opstandelingen; gecoördineerde blokkades van de wegen proberen het land plat te leggen. In tegenstelling tot wat de macht en de journalisten ons vertellen, beperken deze rellen zich niet tot een aantal denkbeeldige categorieën (‘jongeren’, ‘studenten’, ‘werklozen’, ‘extremisten’), maar uiten ze zich op een diffuse manier. En de doelwitten zijn duidelijk.

Pagine